Zyban försäljning i Stockholm, köpa billiga Zyban

Zyban är ett antidepressivt läkemedel som används för att hjälpa vissa patienter att sluta röka cigaretter. Zyban booststhe halterna av vissa kemiska budbärare i hjärnan, så att du upplever en minskning av abstinensbesvär och en försvagning av lusten att röka.

Dosering och riktning

Om du tar Zyban för att hjälpa dig att sluta röka, kan du fortsätta att röka i cirka sju dagar efter att du börjar använda Zyban.
Det kan tas diskret, så ingen annan än din läkare ska veta att du använder den. Ta det oralt med eller utan mat. Svälj denna medicin helhet.
Gemensamt föreskrivna dosering för Zyban 300 mg / dag, samt 150 mg två gånger dagligen. Det bör býtinterval minst åtta timmar i följd mellan doserna Zyban.
Du kan också använda nikotinplåster eller tuggummi för att stödja din behandling rökavvänjning.
Obs: denna instruktion som presenteras här bara för utvärdering. Det är väldigt nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder. Detta kommer att hjälpa dig att få bästa resultat.

Observera

Använd inte om du är allergisk mot någon ingrediens i Zyban. Använd inte detta läkemedel om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Använd inte om du tar andra läkemedel som innehåller bupropion. Rök inte om du använder denna medicin tillsammans med nikotinplåster eller nikotinprodukt. Observera också att du använder Zyban och nikotinplåster tillsammans kan höja blodtrycket.

Kontra

Tala om för din läkare om receptbelagda läkemedel som du tar, inklusive: MAO-hämmare, levodopa, teofyllin, kortikosteroider, beslag mediciner, lugnande medel, antivirala medel, lugnande / psykofarmaka, andra antidepressiva, bensodiazepiner, salicylater, isoniazid, chlolinesterase hämmare, morfin och adrenalin, såsom droger, opiater, kokain, eller stimulantia, diabetes mediciner, etc. Observera att koffein kan öka risken för anfall med detta läkemedel.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna är muntorrhet och sömnsvårigheter. Tala om för din läkare omedelbart om du har några nya eller förvärrade symtom såsom: humör eller beteendeförändringar, ångest, panikattacker, sömnproblem, eller om du känner impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (mentalt eller fysiskt), mer deprimerad, eller har tankar om självmord eller skadar sig själva.

Läkemedelsinteraktioner

Ta inte Zyban om du har tagit en monoaminoxidashämmare såsom fenelzin, isokarboxazid eller tranylcypromin under de senaste 14 dagarna. Det finns också många mediciner som kan interagera med Zyban, inbegripet men inte begränsat till: amantadin, antipsykotika, kortikosteroider, insulin, levodopa, karbamazepin, fenobarbital, antiarytmika, betablockerare och andra antidepressiva läkemedel. Observera också att interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Som vanligt influenser effekten av droger, så rådgöra med din läkare om hur det samspelet är underhålls och ska hanteras.

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller nästan är dags för nästa dos. Öka inte din rekommenderade dos. Ta din dos vanligtvis nästa dag vid samma tid på en regelbunden basis.

överdos

Symtom på överdosering är Zyban kramper, medvetslöshet, svaghet, hallucinationer, hjärtklappning och hjärtinfarkt. Omedelbart kontakta din läkare om du har dem.

lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 20-25 ° C (68-77 F).