Zocor försäljning i Stockholm, köpa billiga Zocor

Zocor jesnížení kolesterol läkemedel som används för att behandla höga kolesterolvärden i blodet. Det fungerar genom att blockera produktionen av kolesterol i kroppen och kan förhindra förhållanden som kan leda till hjärtinfarkt, hjärtsjukdomar och åderförkalkning, stroke och kärlsjukdom.

Detta läkemedel kan också minska dessa risker hos personer med diabetes, perifer kärlsjukdom och stroke. Använd denna medicin under fettsnål kost för att få bästa resultat.

Dosering och riktning

Detta läkemedel oralt med eller utan mat / mjölk.
Den rekommenderade startdosen av Zocor för vuxna är 20 till 40 mg en gång dagligen på kvällen. Doseringen kan variera var 4 veckor.
Den rekommenderade startdosen för barn 10-17 år år är 10 mg en gång dagligen på kvällen. Doseringen kan varieras var 4 veckor, men bör inte överstiga 40 mg dagligen. Flickor måste mens i minst 12 månader innan behandling med Zocor.
Barn under 10 år endast efter läkares godkännande.
Obs: denna instruktion som presenteras här bara för utvärdering. Det är väldigt nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder. Detta kommer att hjälpa dig att få bästa resultat.

Observera

Innan du godkänner Zocor rådgöra med din läkare om din medicinska historia är: historia alkoholism, leversjukdom, svår infektion, njursjukdom, låg sköldkörtelfunktion, hjärtsjukdomar, allergier. Att försöka begränsa alkoholintag eftersom det kan öka biverkningar. Notera också: Zocord kan öka risken för leverproblem. Under behandling med Zocord kan du begränsa mängden grapefrukt eller grapefruktjuice kan du äta och dricka (mindre än 1 liter per dag), eftersom grapefruktjuice kan öka risken för allvarliga biverkningar.
För kvinnor: Zocord bör inte användas under graviditet, bli gravid eller ammande. Använd inte före amning utan läkares godkännande.

Kontra

Zocor är inte tillåtet för patienter med aktiv leversjukdom eller oförklarade kvarstående förhöjningar av serumtransaminaser eller som är överkänsliga mot någon komponent av denna medicin. Graviditet och amning. Åderförkalkning är en kronisk process avysazení lipidsänkande läkemedel under graviditet bör ha liten påverkan på resultatet av långtidsbehandling av primär hyperkolesterolemi. Förmågan hos hämmare av HMG-CoA reduktas såsom Zocor kan minska syntesen av kolesterol och eventuellt andra produkter av kolesterol biosyntesvägen, så att Zocor är kontraindicerat under graviditet och ammande mödrar. Zocord bör administreras till kvinnor i fertil ålder endast när dessa kvinnor är högst osannolikt att bli gravid. Om patienten conceve när du tar detta läkemedel, bör Zocord omedelbart avbrytas och patienten bör upplysas om den potentiella risken för fostret

Eventuella biverkningar

Kan innehålla någon typ av allergisk reaktion. Också den mest möjliga biverkningar är:
muskelvärk, ömhet eller svaghet med feber eller influensasymptom och mörk urin.
Mindre allvarliga omfattar:
mild magont, gas, uppblåsthet, orolig mage, halsbränna;
illamående;
förstoppning, eller
diarré.
Om du upplever en av dem sluta använda Serevent och berätta för din läkare så snart som möjligt. Också tala med din läkare om varje bieffekt som verkar ovanlig.

läkemedelsinteraktioner

Zocor arbete med dessa typer av läkemedel som: danazol, gemfibrozil (Lopid), fenofibrat och klofibrat;
niacin, nefazodon, kolestyramin eller kolestipol, warfarin, amiodaron, diltiazem, verapamil, eller;
erytromycin, klaritromycin och telitromycin, svampdödande läkemedel såsom itrakonazol, flukonazol eller ketokonazol, läkemedel som hämmar immunsystemet såsom cancer medicin eller steroider, ciklosporin, sirolimus, takrolimus, och andra, hiv eller aids läkemedel såsom indinavir, amprenavir, nelfinavir, ritonavir , lopinavir, ritonavir, saquinavir eller. Observera också att interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Som vanligt influenser effekten av droger, så rådgöra med din läkare om hur det samspelet är underhålls och ska hanteras.

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller nästan är dags för nästa dos. Öka inte din rekommenderade dos. Ta din dos vanligtvis nästa dag vid samma tid på en regelbunden basis.

överdos

Överdosering av Zocor inte är en fara för liv och iclude sådana symtom: myalgi och röd urin (i en allvarlig överdos). Om du upplever en av dem ringa din läkare omedelbart.

lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59-77 ° F (15-25 ° C) borta från ljus och fukt, barn och husdjur. Använd inte efter utgången av mandatperioden.