Zithromax försäljning i Stockholm, köpa billiga Zithromax

Zithromax är en semisyntetisk makrolidantibiotikum kemiskt besläktade med erytromycin som är effektiv mot de flesta arter av grampositiva och gramnegativa mikroorganismer, såsom Staphylococcus, S. aureus, S. pneumoiane, S. pyogenes, S. agalactiae, Haemophilus influenzae och parainfluenzae, Moraxella catarrhalis , Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Bordetella ssp .. , Borrelia burgdorferi, Haemophilus ducreui, Nisseria gonorrhoeae Ø Chlamidia trachomati.

In vitro visade aktivitet mot Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis pneumoiae Ø Helicobacter pylori, Toxoplasma gondii, Ureaplasma urealiticum. Som ett makrolidantibiotikum Zithromax hämmar bakteriell proteinsyntes och hindrar bakterier från tillväxt och reproduktion. Det används för att behandla infektioner i de övre luftvägarna och låg (halsfluss, öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation), urogenitala infektioner (uretrit, prostatit, adnexit slidan orsakade klamydia, gonorré, syfilis snart), tarminfektioner, magsår och duodenum.

Dosering och vägbeskrivning

Ta precis som ordinerats och inte avbryta behandlingen även om du mår bra och dina symtom förbättras utan din läkares godkännande. Ta Zithromax tablett med ett stort glas vatten. För přípravutekuté suspensionsform en dos paket mix ett paket med 2 dl vatten, skaka och dricka på en gång. Använd inte den suspension som framställdes längre än 12 timmar. Tabletter och fjädring kan tas med eller utan mat, medan kapslar bör tas på fastande mage 2 timmar före eller efter en måltid.

Observera

Det finns inga bevis om Zithromax påverkar ett ofött barn eller utsöndras i bröstmjölk. Läkemedlet ska ges till gravida och ammande kvinnor endast om den förväntade nyttan uppväger den potentiella risken för barnet.

Kontra

Överkänslighet mot Zithromax och relaterade läkemedel såsom azitromycin eller erytromycin.

Eventuella biverkningar

Bland biverkningar kan vara diarré eller lös avföring, illamående, buksmärtor och kräkningar, ojämna hjärtslag, aptitlöshet, mörk urin, avföring färg jíl-, gulsot, feber, hudutslag, rodnad, huvudvärk. Du ska ringa din läkare och informera om sådana symptom eller kontakta läkare omedelbart.

läkemedelsinteraktioner

Zithromax rekommenderas inte att aluminium eller magnesium baserade antacida såsom Maalox eller Mylanta, eftersom de minskar dess absorption i tarmen.

Missad dos

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa intaget precis hoppa över dem och gå tillbaka till din plan.
överdos

Symtom på överdosering kan uppträda som illamående, kräkningar, diarré och illamående. I sådana fall, kontakta läkare omedelbart.
lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59-77 F (15-25 C) borta från ljus och fukt, barn och husdjur. Förvara inte vätskan i mer än 10 dagar.