Propecia försäljning i Stockholm, köpa billiga Propecia

Propecia Finasteride används för att behandla håravfall (manliga mönster). Det används endast för vuxna män. Finasterid kan också användas för att behandla prostatacancer och godartad prostatahyperplasi.

I kliniska prövningar visades att Propecia fungerar i både kronan och hår.

Dosering och riktning

Ta Propecia genom munnen med ett glas vatten, med eller utan mat. Undvik kapning, krossning eller tugga detta läkemedel.
Tala med din läkare om rätt dos för dig.

Observera

Innan du godkänner Propecia läkare eller apoteket om du är allergisk mot propecia eller Dutasterid, eller om du har andra allergier.
Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden, bör det vara kvinnor som är gravida eller kan bli gravida ska inte manipulera detta läkemedel.

Kontra

Propecia ska inte användas av kvinnor och barn, samt hos patienter som har visat överkänslighet mot Propecia.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna är yrsel, ovanlig svaghet, dåsighet, sömnstörningar, dimsyn, rinnande näsa, orgasmproblem.
Sluta använda Propecia och ring din läkare omedelbart om du har något av dessa allvarliga biverkningar: penis erektion som är smärtsamt eller varar 4 timmar eller längre, svår yrsel eller svimning.
En mycket allvarlig allergisk reaktion inträffar sällan.
Om du märker biverkningar som inte nämns här, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

läkemedelsinteraktioner

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel och receptfria / naturläkemedel du kan använda innan du använder detta läkemedel.

Missad dos

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du ser att det är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbel dos.

överdos

Om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel kontakta läkare omedelbart. Symtomen vid överdosering är vanligen bröstsmärta, illamående, oregelbundna hjärtslag, och känslan YR eller svimning.

lagring

Förvara dina mediciner vid rumstemperatur mellan 68-77 ° F (20-25 ° C) borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Förvara alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.