Priligy försäljning i Stockholm, köpa billiga Priligy

Priligy Dapoxetine tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Denna korta – verkande hämmare används för att behandla för tidig utlösning hos män.

priligy

Dosering och riktning

Ta Dapoxetine genom munnen med ett glas vatten, med eller utan mat. Undvik kapning, krossning eller tugga detta läkemedel.
Ta inte din medicin oftare än föreskrivet. Ge inte upp ta det utom att prata med din läkare.
Det kan behöva tid nalék som hjälper.
Tala med din läkare om rätt dos för dig.

Observera

Innan du godkänner Dapoxetine läkare eller apoteket om du är allergisk mot det, eller om du har andra allergier.
Tala om för din läkare eller kemist om du har bipolär förvirring, ögon, lever eller njurar.
Ålder människor kan vara mer känsliga för biverkningar av läkemedlet.
Under graviditeten denna behandling bör användas endast när det behövs betydligt.
Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden, bör det vara kvinnor som är gravida eller kan bli gravida ska inte manipulera detta läkemedel.

Kontra

Dapoxetine bör inte användas av gravida / ammande kvinnor och barn, samt hos patienter som har visat överkänslighetsreaktioner mot den.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna är snabb och oregelbunden puls, tremor, ångest, dimsyn, kräkningar, feber, diarre.En, etc.
En mycket allvarlig allergisk reaktion inträffar sällan. Många människor använder detta läkemedel inte har allvarliga biverkningar.
Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för mer information.
Om du märker biverkningar som inte nämns här, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

läkemedelsinteraktioner

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel och receptfria / naturläkemedel du kan använda innan du använder detta läkemedel.
Dapoxetin kan kommunicera med:
* MAO-hämmare: furazolidon, isokarboxazid, linezolid, moklobemid Tranylcypromin, etc.
* Antiarytmika: propafenon, kinidin, etc.
* Serotonin – noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI): Desvenlafaxine, duloxetin, Milnacipram venlafaxin.
* Antipsykotika (dvs. Neuroleptika.): Flufenazin etc.
* H2-receptor: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, etc.
Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Missad dos

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du ser att det är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbel dos.

överdos

Om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel kontakta läkare omedelbart. Symtomen vid överdosering är vanligen bröstsmärta, illamående, oregelbundna hjärtslag, och känslan YR eller svimning.

lagring

Förvara dina mediciner vid rumstemperatur mellan 68-77 ° F (20-25 ° C) borta från ljus och fukt. Förvara inte dina droger i badrummet. Förvara alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.