Nolvadex försäljning i Stockholm, köpa billiga Nolvadex

Nolvadex jenesteroidní antiöstrogen som kompetitivt hämmar östrogenreceptorer i målorgan och tumörer i dem. Mekanismen för sin talan är inte helt undersökt om det är känt žekomplex Nolvadex med receptorn och kofaktor visas och överförs sedan till cellkärnan förhindra hypertrofi av celler som är beroende av östrogen reglering. Effekten av behandlingen kan pågå i flera veckor efter en enda dos.

Nolvadex kan framkalla ägglossning hos kvinnor, stimulering produktion av gonadotropa hypofyshormoner. Hos män med oligospermi ökande koncentrationer av luteiniserande hormon och follikelstimulerande hormon, testosteron och östrogen i blodet serum. Nolvadex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor och män (särskilt efter kastrering) och även när den har spridit sig till andra delar av kroppen, njurcancer, melanom och sarkom i mjukdelar med östrogenreceptorer, äggstockscancer.

Dosering och riktning

Ta det precis som rekommenderas av din läkare, protožedávka beror på ditt tillstånd. Lång behandling (ca 2 år) rekommenderas. Ta detta läkemedel med mat och ett stort glas vatten som en enda dos eller dela upp den i två delar (morgon och kväll), inte tugga eller krossa tabletterna.

Observera

Detta läkemedel kan öka risken för livmodercancer. Patienter som behandlas med Nolvadex bör övervakas för eventuella onormal vaginal blödning, förändringar i menstruationscykeln, förändring i flytningar, eller bäckensmärta eller tryck.

Kontra

Nolvadex strider hos patienter med överkänslighet mot läkemedlet, och även hos kvinnor som gängade med kumarin-typ antikoagulantia eller kvinnor med djup ventrombos eller lungemboli i historien, gravida eller ammande kvinnor. Försiktighet bör iakttas hos patienter med ögonsjukdomar (inklusive katarakt), hyperlipidemi, leukopeni, trombocytopeni, hyperkalcemi, svår tromboflebit och tromboembolism (även i historien).

biverkningar

Biverkningar förväntas. Om förändringar från små till tung, bör du omedelbart informera din läkare om det. Biverkningar orsakade av Nolvadex är: värmevallningar, illamående, kräkningar, viktökning, onormal menstruation.

läkemedelsinteraktioner

Nolvadex kan förorsaka avvikelser i lever och blodtester, är det nödvändigt att regelbunden övervakning av biverkningar orsakade av Nolvadex. Om symtom som gulsot och blödning sepacient måste omedelbart omedelbart söka läkarvård.

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller nästan är dags för nästa dos. Ta inte dubbla eller extra doser. Ta din dos vanligtvis nästa dag vid samma tid på en regelbunden basis.

överdos

Akut överdosering hos människa har rapporterats. Hos patienter med cancer som behandlas med maximalt tolererade doser av Nolvadex sidan akut neurotoxicitet manifesteras av tremor, hyperreflexi observerades, ostadig gång och yrsel. Om man antar att för mycket av detta läkemedel på grund av omedelbar medicinsk behandling och kontakta din läkare.

lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 20-25 ° C (68-77 F).