Lipitor försäljning i Stockholm, köpa billiga Lipitor

Atorvastatin hjälper till att rensa skadlig low-density lipoprotein kolesterol ur blodet och genom att begränsa kroppens förmåga att bilda nya LDL-kolesterol. Således kan förhindra åderförkalkning och hjärtsjukdomar, tillstånd som kan leda till kärlsjukdom, hjärtinfarkt, stroke.

Dosering

Ta det oralt en gång dagligen med eller utan mat. Atorvastatin bör tas med ett helt glas vatten.
Den vanliga dosen för vuxna är 10 mg en gång dagligen.
Vanligen dos för barn 10 till 17 års ålder är 10 mg en gång dagligen.
Använda Atorvastatin hos barn yngre än 10 år rekommenderas inte och dosen måste bestämmas av din husläkare.
Obs: denna instruktion som presenteras här bara för utvärdering. Det är väldigt nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder. Detta kommer att hjälpa dig att få bästa resultat.

Varning

Personer med diabetes, nedsatt sköldkörtelfunktion körtlar, njursjukdom eller muskelsjukdom behöver ibland ytterligare prov före eller under behandling med atorvastatin, eftersom dosjustering kan vara nödvändig. Använd inte stora mängder alkohol när du tar detta läkemedel, eftersom det kan förvärra biverkningar av denna drog på levern. Atorvastatin bör inte användas under graviditet, bli gravid eller ammande utan läkares råd. Använd inte Atorvastatin före amningen utan läkares godkännande.

Kontra

Atorvastatin är inte tillåtet att människor som har problem med levern eller oförklarliga onormala leverfunktionstester. Använd inte om du tar en HIV proteashämmare (t.ex.. Ritonavir), itrakonazol eller mibefradil. Också Atorvastatin kontraindicerat om du är överkänslig mot någon komponent av denna produkt, gravida eller ammar.

Eventuella biverkningar

Kan innehålla någon typ av allergisk reaktion. Också den mest möjliga biverkningar är:
muskelvärk, ömhet eller svaghet med feber eller influensaliknande symtom, eller
illamående, jíl- avföring, magont, låg feber, gulsot, aptitlöshet, mörk urin.
Mindre allvarliga omfattar:
lätt illamående eller magont, magbesvär, halsbränna;
förstoppning, uppblåsthet, gas;
täppt näsa;
klåda, hudutslag;
huvudvärk.
Om du upplever en av dem sluta använda Atorvastatin och berätta för din läkare så snart som möjligt. Också tala med din läkare om varje bieffekt som verkar ovanlig.

läkemedelsinteraktioner

Atorvastatin interagera med dessa läkemedel: digoxin; erytromycin eller klaritromycin, gemfibrozil eller fenofibrat; niacin, svampdödande läkemedel såsom itrakonazol, flukonazol, ketokonazol; eller läkemedel som försvagar immunförsvaret såsom cancer medicin eller steroider, ciklosporin, sirolimus, takrolimus, och andra, hiv eller aids läkemedel såsom indinavir, nelfinavir, ritonavir, lopinavir – ritonavir, saquinavir eller. Observera också att interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Som vanligt influenser effekten av droger, så rådgöra med din läkare om hur det samspelet är underhålls och ska hanteras.

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller nästan är dags för nästa dos. Öka inte din rekommenderade dos. Ta din dos vanligtvis nästa dag vid samma tid på en regelbunden basis.

överdos

Symtom på Atorvastatin är inte känt väl, men de flesta möjligt en signifikant minskning av blodtryck och hjärtklappning. Om du upplever någon av dem eller några ovanliga symptom, kontakta omedelbart din läkare.

lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59-77 ° F (15-25 ° C) borta från ljus och fukt, barn och husdjur. Använd inte efter utgången av mandatperioden.