Lasix försäljning i Stockholm, köpa billiga Lasix

Lasix furosemid jediuretikum slingan orsakar snabb och kort diures. Den har en natriuretisk verkan och även minskar nivåerna av Cl – i blodet, ökar utsöndringen av K +, Ca2 +, Mg2 +. Penetrationen i renala tubuli i stigande tjockt delen av Henle sling blockerar reabsorption av Na + och Cl -.

På grund av ökad utsöndring av Na + sekundär intensifierat utsöndring av vatten inträffar och liksom ökad utsöndring av K + i distala renala tubuli. Samtidigt utsöndring av Ca2 + och Mg2 + ökar. Furosemid används för att behandla ödem syndrom hos patienter med kronisk hjärtsvikt (grad II och III), cirros, njursjukdom, akut hjärtsvikt (lungödem), hjärnödem, hypertensiv kris, arteriell hypertension och andra.

Dosering och riktning

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Observera

Innan du använder furosemid, kolla med din läkare om du har njursjukdom, leversjukdom, gikt, lupus, diabetes eller allergi mot sulfapreparat. Undvik uttorkning furosemid du kissa oftare. Sluta inte att ta din medicin, även om du mår bra som högt blodtryck har ofta inga symptom. Undvik att ta drogen om du är gravid eller ammar.

Kontra

Överkänslighet, akut njursvikt med anuri, svår leversvikt, leverkoma och precoma, stenois av urinröret, akut glomerulonefrit, urinvägsobstruktion, precoma, hyperglycemic koma, gikt, arteriell hypotension, hjärtinfarkt, pankreatit och andra.

Eventuella biverkningar

Rådgör med din läkare, medicinsk hjälp om du har allergi eller något följande villkor: muntorrhet, törst, illamående, kräkningar, svaghet, sömnighet, orolig, och svimfärdig, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, muskelsmärta, mindre än vanliga urinering eller avsaknad av urinering, blåmärken eller blödningar, röda blåsor hudutslag, håravfall.

läkemedelsinteraktioner

Hörselskador kan uppstå om Furosemid administreras aminoglykosidantibiotika (gentamicin och andra) eller EDECRIN – en annan diuretikum. Samtidig användning av furosemid och aspirin kan orsaka höga nivåer av acetylsalicylsyra och aspirin toxicitet. Furosemid kan minska litiumutsöndringen i njuren. Sukralfat (Carafate) minskar effekten av furosemid. Ta emot intag av furosemid och sukralfat bör separeras med två timmar.

Missad dos

Läkemedlet ibland administreras endast för engångsbruk, så du behöver inte en doseringsschema. Om du tar furosemid regelbundet och glömde vzítdávku ta den så snart du kommer ihåg. Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa intag. Återuppta ditt vanliga schema. Byt inte ut den missade dosen genom en annan.

överdos

Vid förlust av aptit, ringningar i öronen, allvarlig svaghet, yrsel, förvirring, yrsel, svimning, kontakta läkare för omedelbar uppmärksamhet.

lagring

Håll borta från barn vid rumstemperatur i en torr, mörk plats.