Kamagra försäljning i Stockholm, köpa billiga Kamagra

Kamagra är ett läkemedel för behandling av erektil dysfunktion hos män. Tentoanalogový version Viagra eller sildenafil citrat, som används för att behandla sexuell dysfunktion hos män. Kamagra ökar mängden blod som lämnar penis.

Dosering och riktning

Kamagra 100mg doser effekter i 45 minuter och varar i 4-6 timmar.

Observera

Innan Kamagra meddela din läkare om du lider av allergier, anemi, ögonsjukdomar, cancer, högt blodtryck eller lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, instabil bröstsmärta, vissa ögonstörningar, deformation av penis eller har historia sådana förhållanden, eller proteashämmare för behandling av HIV. Bo klart snabbt från liggande eller sittande ställning. Undvik att dricka alkohol eftersom det kan förvärra biverkningar. Ta inte Kamagra om du redan har tagit en annan ED medicinering. Varna din läkare innan intag av Kamagra om du använder alprostadil (Caverject, Muse, Edex) eller yohimbin (Yocon, Yodoxin, etc.).

Kontra

Kamagra är kontraindicerat hos patienter med allergi mot läkemedlet eller de som behandlas med nitrater (t.ex.. Nitroglycerin). Denna kombination kan resultera i mycket lågt blodtryck, vilket kan leda till stroke, hjärtinfarkt eller död. Ta inte detta läkemedel om du är under 18 år

Eventuella biverkningar

Vissa patienter kan uppleva huvudvärk, diarré, yrsel, illamående, kräkningar, nästäppa. Sådan negativ effekt liknande ansikte rodnad kan vara mindre uttalad än hos individer som tar Viagra. Kamagra kan orsaka en sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas priapism eller långvarig erektion. Kontakta din vårdgivare omedelbart om erektionen varar längre än en timme.

Läkemedelsinteraktioner

Kamagra bör inte förskrivas till patienter som behandlas med läkemedel som innehåller organiska nitrater. Kamagra blodnivåer ökar med erytromycin, ketokonazol, itrakonazol och saquinavir. Dessa läkemedel är kända för att interagera med Kamagra: bosentan (Tracleer), cimetidin (Tagamet, Tagamet HB), antibiotika såsom erytromycin (E-mycin, Eryc, Ery -fliken) eller klaritromycin (Biaxin), doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress ), Terazosin (Hytrin); HIV-läkemedel såsom indinavir (Crixivan), utfodring (mjuk), darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), tipranavir (Aptivus), nevirapin (Viramune), saquinavir (Invirase, saquinavir) lopinavir / ritonavir (Kaletra), fosamprenavir (Lexiva), ritonavir (Norvir), atazanavir (Reyataz) eller nelfinavir (Viracept), medel mot svampinfektioner (t ex. itrakonazol Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral), karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (Luminal) eller fenytoin (Dilantin) eller rifampicin (Rifadin , Rimactane) eller rifabutin (Mycobutin).

Missad dos

Kamagra vidtas vid behov så missade dosen inte är tänkt.

överdos

Om du överdoserat Kamagra kan orsaka svimning, bröstsmärtor, illamående, oregelbundna hjärtslag, yrsel. Omedelbart söka medicinsk hjälp om det.

lagring

Förvara i rumstemperatur borta från fukt, solljus, barn och husdjur i en sluten behållare.