Cipro försäljning i Stockholm, köpa billiga Cipro

Cipro är antimikrobiellt brett spektrum antibiotikum relaterad till fluorokinoloner grupp. Detta läkemedel hämmar DNA – gyras, enzymet av bakterier, som är ansvarig för DNA-replikation och syntes av bakteriella cellulära proteiner, detta orsakar deras död så läkemedlet utför baktericid aktivitet.

Cipro är effektivt mot bakterier föröka sig och när de är i viloläge. Cipro används för att behandla olika tillstånd och sjukdomar orsakade av bakteriella infektioner i luft, njur- och urogenitala systemet, gastrointestinala (mun, bucklor, käkar, urinblåsa och gallvägar), hud, slemhinnor och annan mjukvävnad. Det är effektivt mot många aeroba gramnegativa och grampositiva bakterier, såsom Salmonella, Shigella, Proteus, Chlamydia, Streptococcus, vissa arter av Sraphybcoccus.

Dosering och vägbeskrivning

Ta Cipro precis som ordinerats av din läkare med ett stort glas vatten med eller utan mat, igenom även tidsintervall. Drick mer vatten än vanligt under behandlingen med detta läkemedel. Ta det inte tillsammans med mejeriprodukter, eftersom det minskar aktiviteten av Cypro. Krossa, tugga eller bryta den förlängda frisättning, svälja tabletten hel. När du tar den orala vätska, svälja utan att tugga läkemedlet.

Observera

Innan du godkänner Cipro prata med din läkare om du lider direkt njur- eller leversjukdom, myasthenia gravis, ledproblem, diabetes, en historia av anfall, låga nivåer av kalium i blodet, hjärtrytmrubbningar. Undvik lång exponering av kroppen för UV-strålning.

Kontra

Graviditet, amning, epilepsi, barn och ungdomar under 18 år, överkänslighet mot Cipro och andra droger av fluorokinoloner.

Eventuella biverkningar

Biverkningar kan vara illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, hudutslag, huvudvärk och rastlöshet, förvirring, hallucinationer, blek eller gulnat hud, mörkfärgad urin, lätt blåmärken eller blödningar. Om du har symtom på ovan stoppet tar Cipro och kontakta din läkare.

läkemedelsinteraktioner

Cipro rekommenderas inte att göra läkemedel för att minska surheten i magen och eventuella alkaliska mineralvatten och även mediciner som innehåller joner av aluminium, zink, järn eller magnesium på grund av deras förmåga att minska absorptionen av Cipro.

Missad dos

Ta inte en dubbel dos av denna medicin. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade delen och fortsätta att ta medicinen enligt plan.
överdos

Symtom på överdosering kan vara: kramper, svårighet urinering problem, svaghet, eller kombination av blå läppar och blek hud. Om det kan antas att för mycket av detta läkemedel kontakta din läkare för att få hjälp.
lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59-77 ° F (15-25 ° C) borta från ljus och fukt, barn och husdjur. Får ej frysas Cipro om du tar det som flytande och förvara i kylskåp.