Amoxil försäljning i Stockholm, köpa billiga Amoxil

Ješirokospektrální Amoxil antibiotikum från aminopenicillin grupp. Dess verkningsmekanism är anti-bakteriell och består i inhibering av bakteriecellväggkonstruktion är känsliga för amoxicillin.

Cellväggar tjänar till att skydda bakterierna från miljön och effekten av amoxicillin förhindrar deras förökning. Amoxicillin kan ha effekt mot H. influenzae, N. gonorré, E. coli, Pneumokocker, streptokocker, och vissa stammar av Staphylococcus spp. Penicillase producera mikroorganismer är resistenta mot amoxicillin. Produkten är inte aktiv mot mykobakterier, mykoplasma, släkte Rickettsia, svampar, amöbor Plasmodium, virus och även Pseudomonas aeruginosa och Proteus spp. (Exklusive P. mirabilis).

Dosering och vägbeskrivning

Ta precis som ordinerats av din läkare. Tala med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är allergisk mot cefalosporiner (Ceclor, Ceftin, Duricef, Keflex) har haft astma, allvarlig lever- eller njursjukdom, njure till blödning eller blodproppssjukdomar, mononukleos eller någon typ av allergisk reaktion i historien . Du kan Amoxillin med eller utan mat. Tuggtablett ska inte tuggas innan de sväljs. Swallow Amoxillin kapslar hela med ett glas vatten.

Observera

Detta läkemedel minskar effekten av vissa läkemedel, preventivmedel. Fortsätt att ta detta läkemedel även om du mår bra som livet krets av bakterier har vissa egenheter. Om du slutade att bota vad inte avsluta pågående behandling kan leda till ytterligare spridning och produktion av stammar som är resistenta mot detta läkemedel. Ge inte detta léknemocných som har liknande symptom på sin sjukdom kanske provocerad av andra typer av mikroorganismer. Antibiotika kan orsaka diarré, informera din läkare om du har det. Om du ammar och tar amoxicillin behandling kan passera över i bröstmjölk och orsaka diarré hos barnet. Tala om för din läkare om du lider av astma.

Kontra

Allergi mot amoxicillin eller andra antibiotika penicillin.

Eventuella biverkningar

Förutom allergi (nässelfeber, svullnad, utslag) möjliga reaktion mot amoxicillin kan vara diarré, yrsel, halsbränna, sömnlöshet, illamående, klåda, kräkningar, förvirring, buksmärta, lätt blåmärken.

läkemedelsinteraktioner

Amoxicillin är inte känt för att minska effekten av preventivmedel, ökad absorption av digoxintoxicitet av ökningar metotrexat. Amoxicillin utsöndring av njurarna bromsas av aspirin.

Missad dos

Ta inte en dubbel dos av denna medicin. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade delen och fortsätta att ta medicinen enligt plan.
överdos

Symtom på överdosering Amoxicillin kan kräkningar, illamående, diarré, vätske- och elektrolytbalansen. Kontakta din läkare om hjälp.
lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59 och 86F (15 – 30C) borta från ljus och fukt.